Duitenklikjes sluit de deuren

Duitenklikjes.nl

Beste leden

Al heel ruime tijd dekken de inkomsten de uitgaven en kosten niet meer
Inkomsten uit deelnames , leads, sales etc zijn zo goed als nihil
Uit veilingen of losse verkoop van klik/hits haalden we nog iets aan inkomsten
Echter zeker niet voldoende om de site hierop te laten draaien

Eigen middelen blijven in de site stoppen is dan ook geen optie meer

Conclusie is dus de site te sluiten
Dit zal gaan over een periode die gaat tot 15 mei (bij schatting)

Wat gaat er nu verder gebeuren ?

Moppenmail :
Deze wordt gestopt bij deze

Klikfans en linkspelfans :
Wat er nog aan kliks staat op 1 mei wordt verplaatst naar onze andere site : Euro-uurtje.nl
Bent u geen lid van deze site ?
Wordt dan even lid zodat u eventuele ads nog verder kan opvolgen

Linkspelhits en ledenlinkspelhits :
Ook deze zullen, net zoals hierboven aangegeven voor de klikfans, overgezet worden
Leden die op beide sites hits hebben lopen zullen we contacteren voor verdere afwikkeling
Voor niet leden, zie eveneens voorgaande paragraaf

Uitbetalingen :
Aanvragen zullen worden uitbetaald in max. 1 week
Men kan een aanvraag indienen vanaf 1.50 euro
Oplopend naar 2 – 3 – 4 – 5 – 7.50 en 10 euro
Nadat een aanvraag is ingediend en uitbetaald zal het account worden stopgezet
Het resterend saldo zal worden overgeplaatst naar de site Euro-uurtje.nl

Denkt u een prijs te winnen in de linkspelwedstijd wacht dan tot na de wedstrijd om uw uitbetaalaanvraag in te dienen.

U kan bij uw aanvraag steeds onderaan het formulier toevoegen wat uw gebruikersnaam of mail-adres is op onze andere site (ook nuttig indien u nog linken hebt staan op de site)

Heeft u niet voldoende saldo voor een min. uitbetaling van 1.50 euro dan kan u steeds mailen met uw gebruikersnaam op euro-uurtje indien deze niet dezelfde zou zijn op beide sites.

Datum van 1 mei :
Na 1 mei zullen we overgaan tot het verplaatsen van de linken, klikfans etc etc
Na 1 mei kan u nog tot max. 10 mei een uitbetaalaanvraag indienen.

Na 10 mei zullen de eventuele saldi van de leden overgezet worden naar de site Euro-uurtje.nl
Opgelet : dit zal met een max. bedrag van 1.49 euro zijn

We hopen dit af te kunnen ronden tegen uiterlijk 15 mei (onder voorbehoud)

Linkspelwedstrijd :
De linkspelwedstrijd blijft verder doorlopen zoals deze is ingepland
Na einde van de lopende ronde zal vanzelfsprekend geen nieuwe ronde meer worden gestart

Bent u geen lid op euro-uurtje dan kan je dit nog steeds doen via
Euro-uurtje.nl

De site zal dan ook volledig leeg zijn als ze uit de lucht gaat

Indien er eventuele geinteresseerden zijn voor een overname (lege site) kan men mij contacteren

Al onze aandacht zal nu uitgaan naar euro-uurtje
en deze hopen we dan voluit te kunnen ontplooien
samen met onze leden

Groeten, Willy